Criptoactivos'a yatırım düzenlemeye tabi değildir, küçük yatırımcılar için uygun olmayabilir ve yatırımın tamamını kaybedebilir. Bu yerde ayrıntılı olarak açıklanan bu yatırımın risklerini okumak ve anlamak önemlidir. İspanya'da criptoactivos ile ilgili yayınlar, Comisión Nacional de Mercado de Valores'un 10 Aralık tarihli ve 1/2022 sayılı genelgesinin getirdiği normlara tabidir.

1.El valor de las inversiones y el rendimiento obtenido de las mismas puede experimentar significantativas variaciones alza y a la baja, pudiendo perderse la totalidad del importe invertido.

2.Las inversiones en proyectos en etapas tempranas suponen un alto nivel de riesgo, por because resulta neculario entender adecuadamentee your modelo de negocio.

3.Bu Genelge kapsamındaki kripto faaliyetler, Fondo de Garantía de Depósitos veya Fondo de Garantía de Inversores gibi müşteri koruma mekanizmalarına tabi değildir.

4.Criptoactivos'un fiyatları, düzenlenmiş değer piyasalarında mevcut olanlar gibi, doğru oluşumlarını güvence altına alan mekanizmalar sayesinde oluşur.

5.Pek çok criptoactivos, hem azınlıklar hem de profesyoneller olmak üzere yatırımcılar arasındaki dolaşımları çok sınırlı olabileceğinden, önemli kayıplar yaşamadan bir yatırımdan vazgeçebilmek için gerekli likiditeden yoksun olabilir.

Teknolojiye özgü riskler

6.Las tecnologías de registros distribuidos se encuentran todavía en un estadio temprano de maduración, habiendo sido muchas de estas redes creadas recientemente, por lo que pueden no estar suficientemente probadas y existir fallos significativos en su funcionamiento y seguridad.

7.El registro de las transacciones en las redes basadas en tecnologías de registros distribuidos funciona a través de protocolos de consenso que posseden ser susceptibles a ataques que intenten modificar dicho registro y, Bu saldırıların başarılı olması durumunda, bu işlemlere ve aynı zamanda kamu claves'lerine karşılık gelen saldos'lara cevap veren alternatif bir kayıt sistemi mevcut olmayacak ve bu da criptoactivos'un tamamını yok edecektir.

8.Suçlulara destek olabilecek anonimleştirme kolaylıkları, suçlular için bir hedef teşkil etmektedir; zira kredi kartlarının veya özel eşyaların çalınması durumunda suçlular, kurtarılmalarını zorlaştıran veya engelleyen yönlere aktarılabilir.

9. Criptoactivos'un muhafazası çok önemli bir sorumluluk gerektirir, zira özel bilgilerin çalınması veya kaybedilmesi durumunda tümüyle yok olabilir. Floki saklama hizmeti sunmaz, bu nedenle yatırımcı, bu hizmetin önemine binaen, bu saklama hizmetinden sorumlu şirketlerin ilgili koşullarını dikkate almalıdır.

Yasal Sorunlar

10.Değişim aracı olarak criptoactivos'un kabulü çok sınırlıdır ve yasal olarak kabul edilme zorunluluğu yoktur.

11. Floki, Avrupa Birliği'nin bir ülkesinde bulunmadığından, herhangi bir ihtilafın çözümü maliyetli olabilir ve İspanyol otoritelerinin yetki alanının dışına çıkabilir.